Program na tento mesiac žiaľ nie je aktualizovaný.


FIFFBA - info

FIFFBA

Adresa: Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 17, Svoradova 2
Web: www.fiffba.sk

Festival international du film francophone de Bratislava / Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava (FIFFBA) je prehliadkou súčasnej kinematografie frankofónnych krajín. Frankofónia združuje veľké množstvo krajín, ktoré sa podieľajú na šíreni francúzskeho jazykového a kultúrneho povedomia.

FIFFBA je jediné filmové podujatie svojho druhu na Slovensku.

FIFFBA ako alternatíva

Myšlienka usporiadať medzinárodný festival frankofónneho filmu vznikala v období po novembri 1989 ako výsledok spolupráce medzi Francúzskym inštitútom v Bratislave a slovenskými filmovými profesionálmi. Zrodila sa z bezprostrednej túžby priniesť na Slovensko filmovú kultúru krajín, ktorých tvorba bola dovtedy slovenskému divákovi takmer neznáma, v dôsledku absencie európskej kinematografie v celonárodnej komerčnej distribúcii. Pri počiatkoch nového filmového festivalu na Slovensku stáli významné osobnosti domáceho audiovizuálneho prostredia (Peter Dubecký, Martin Ciel, Jaroslav Hochel, Ľubica Orechovská, Viera Ďuricová, Štefan Vraštiak, Dušan Hanák, Aleš Votava, Martin Kollár a ďalší). FIFFBA vznikla z nevyhnutnosti vytvoriť alternatívu na poli audiovizuálneho umenia na Slovensku

FIFFBA dnes

Za 12 rokov svojej existencie sa z pôvodne skromnej prehliadky dvadsiatky filmových diel stal etablovaný festival s významným medzinárodným renomé a silnou medzinárodnou účasťou kvalitných filmov a svetoznámych hostí. Ocitol sa v centre záujmu médií, teší sa z priazne partnerov a jeho popularita rastie vďaka každoročne sa zvyšujúcemu počtu svojich festivalových divákov.